รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 6

ออกอากาศวันที่ 5 ตุลาคม 2557 จอย + นน + เเก๊ส พาเที่ยว ไม้กางเขนแห่งแรก Magellan’s Cross
ตลาดเมืองเซบู พากิน หมูหันทั้งตัว ร้านหมูหัน CnT Lechon เเละ พาชม สถานที่ทำกีต้าร์ Alegre Guitars

 

รายการ ตอนที่ 1-8

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 1

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 2

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 3

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 4

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 5

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 6

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 7

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 8