รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 จอย นุชพัชร, นน ออกัส กับกูรู สุดพิเศษ
คุณเเก๊ส กับสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อากินัลโด ไชรน์, ภูเขาไฟตาอัล เเละ ป้อมปราการซานเปโดร

 

รายการ ตอนที่ 1-8

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 1

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 2

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 3

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 4

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 5

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 6

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 7

รายการบันทึกท่องเที่ยว Chill Out Travel Note in Philippines ตอนที่ 8